Rouw

Rouwen bij afscheid van een dierbare, is het ervaren van de pijn van het gemis en van de grote verandering in je leven. Gedachten kunnen het nog niet bevatten, het lichaam ervaart een leegte. Gevoelens en emoties roeren zich.

Rouwen is, je stap voor stap bewust worden dat je geliefde dierbare niet meer in je leven is. Is, je beetje bij beetje realiseren dat, wat samen zo verweven en vertrouwd voelde, is opgehouden te bestaan.

‘Rouw is Liefde
die haar adres is kwijtgeraakt’

(Manu Keirse)

Rouwen, is een proces. Voor elkeen een uniek proces, dat in een eigen ritme en op een eigen wijze wordt beleefd. Er staat geen tijd voor. Het kan intens, aanwezig zijn. Het kan komen en gaan. Het kan een leven lang bij je blijven; onderweg van vorm veranderen en meer naar de achtergrond gaan.

BetekenisVol Afscheid biedt ruimte aan het rouwproces. De gezamenlijke voorbereiding, de persoonlijke inbreng en het uitvoeren van handelingen tijdens de afscheidsceremonie, dragen bij aan het doorleven van deze indringende gebeurtenis.

Na de afscheidsbijeenkomst, gaat het leven veranderd, voort. Je in Liefde Verbonden weten met je dierbare en in dankbaarheid blijven koesteren wat wás, kan de rauwe kantjes van het gemis verzachten. En je, in je eigen ritme, het hernieuwde leven laten omarmen.

Rouwen kan leiden tot diepe, heilzame inzichten en integratie. Sommigen ontvangen ‘tekenen’ van hun overleden dierbare, waarin ze verwondering, rust en geborgenheid ervaren.

rouw