Rituelen & Symbolen

Alle handelingen in het afscheidsproces, zijn van betekenisvolle waarde. Van het verzorgen van uw dierbare, het liefdevol waken, het sluiten van de kist, tot de laatste Groet en het condoleren na afloop. Elke handeling, in aandacht gedaan, is een rituele handeling. Het gehele proces is één groot ritueel te noemen.

Tijdens de afscheidsbijeenkomst is het mogelijk om één of meerdere betekenisvolle rituelen uit te voeren.

Het in aandacht ontsteken van de kaarsen tijdens de afscheidsdienst, kan een mooi Lichtritueel vormen. Alle aanwezigen een bloem laten leggen bij de kist, het meegeven van een persoonlijke wens aan de dierbare, of iets meegeven aan de aanwezigen ter herinnering aan uw dierbare, zijn geschikte rituelen waarbij elkeen zich betrokken en verbonden kan voelen.

Een ritueel laat je met aandacht handelen. Opgetild in een ruimer gevoel, kun je verwondering, troost, heling en verbinding ervaren. Een ritueel kan heilzaam zijn, waar woorden alléén, tekort zouden schieten. Bijvoorbeeld bij het overlijden van een kind of bij een plotseling overlijden.

Rituelen zijn ook fijn voor kinderen, om zich te kunnen uitdrukken. Bijvoorbeeld via bellen blazen, het mooi maken van de kist, of het neerzetten van kaarsjes in hartvorm.

Tijdens het gesprek zal helder worden of het fijn is, om tijdens de afscheidsbijeenkomst één of meerdere afgestemde Rituelen uit te voeren.

 

Symbolen

Datgene wat uw dierbare ten volle typeert, zou je kunnen weergeven via een symbool. Een symbool kan een voorwerp zijn, of een karakteristiek gebaar of een uitdrukking.

Een symbool is in wezen iets kleins, wat betekenisvol wordt omdat het veelzeggend is voor uw dierbare. Het symbool zou als een rode draad in de afscheidsceremonie meegenomen kunnen worden.

Ook na het afscheid kan een symbool een hart-strelende herinnering zijn, die het gemis van uw dierbare verlichten kan.

In het gesprek bekijken we of we een symbool kunnen verweven in de afscheidsceremonie.

symbolen en rituelen bij afscheid