Logo

Het logo symboliseert de Verbondenheid in Liefde tussen een naaste en de overleden dierbare.

In eenvoud, toont het logo twee mensen met de armen gespreid als vleugels. De linkerarm van de ene en de rechter arm van de andere mens, laten een Hart verschijnen. Een HART van onvoorwaardelijke en oneindige LIEFDE, waarin zij zich beiden verbonden weten. De kracht van LIEFDE is de bron van waaruit de naaste EN de dierbare hun weg vervolgen, op Aarde en daar voorbij.

Verbonden
in een Hart van Liefde

als een vlinder zo vrij

voortgaand op Aarde
én daar voorbij.

(Christien Boosten)

logo christall