Herdenking

Wanneer een naaste om welke reden ook, de afscheidsbijeenkomst niet heeft kunnen bijwonen, kan dit als een onvervulde pijn aanwezig blijven.

Een herdenking, waarbij de dierbare opnieuw in het licht wordt gezet, kan alsnog op aandachtige wijze uitdrukking geven aan wat doorleefd wil worden. Een ritueel, kan hierbij heel krachtig doorwerken.

Een herdenking, enige tijd of jaren na een afscheidsbijeenkomst, is altijd mogelijk. Bij een herdenking staan mensen doorgaans anders in hun rouwproces. Het kan een ánder, bewúster licht werpen op uw dierbare en wat deze geliefde mens voor u betekent.

Een herdenking kan een bevrijdende ervaring zijn die de verbinding in liefde en de levenskracht en -vreugde verder aanwakkeren.

Als een herdenking voor u wenselijk is, geef ik er graag samen met u vorm en inhoud aan.

herdenken en afscheid nemen