Afscheid

Graag sta ik u terzijde bij het samen vorm en inhoud geven aan de Afscheidsbijeenkomst. Als een team werken we toe naar een mooi, afgestemd geheel. Op de dag zelf kunt u met een gerust hart aanwezig zijn. Voor alles ís en wórdt gezorgd.  

Wanneer de eerste contacten met de uitvaartbegeleider zijn geweest, kom ik naar u toe om uw wensen voor de Afscheidsceremonie te bespreken.

In veel gevallen is dan al besloten of het een afscheid wordt in intieme sfeer of in grotere kring. Of het plaatsvindt bij een crematorium, op een Natuurbegraafplaats of op een andere locatie. Heeft u uw gedachten laten gaan over de invulling van muziek, beeldmateriaal en sprekers.

Samen gaan we om de tafel zitten en ik luister aandachtig.

 

VOORBEREIDING

Ik leer uw dierbare kennen via herinneringen die in ieder van u oprijzen. Beelden, sferen en speciale momenten dienen zich aan. Typische uitspraken, gebaren, gewoonten. Ik hoor wie uw dierbare in uw ogen was en ís en over het werk en de vrijetijdsbesteding. Waar en hoe uw dierbare is opgegroeid en hoe het leven verliep. Er ontvouwt zich een BetekenisVol beeld, dat ik tot leven laat komen in een Levensverhaal.

Een Levensverhaal zet uw dierbare in het licht, terwijl de zorgvuldig ontstane woorden, troost en heling kunnen brengen.

We bespreken alle onderdelen van de ceremonie zoals de muziek, het beeldmateriaal, een gedachtenisprentje, kaarsen, eventuele rituelen, de sprekers… Ik luister naar uw wensen, denk met u mee, draag ideeën aan. Ik schep ruimte voor ieder ’s inbreng. Ook voor jonge(re) kinderen. Ieder kan zich vrij voelen zich te uiten of juist niet te uiten.

Spontaan ontstaat een fijne samenwerking. Ik houd de regie, en stuur u het draaiboek toe. In de dagen tot aan het afscheid blijf ik bereikbaar voor nadere afstemming. Vaak ontvouwen zich dan nog mooie ideeën of ze kristalliseren verder uit. Veranderingen in het draaiboek pas ik gemakkelijk aan.

Thuis ga ik aan de slag met de dia- of fotopresentatie. Breng alle muziek samen. Zorg voor de totstandkoming van een Gedachtenisprentje. Ik neem graag contacten met externen van u over, zoals een live muziekoptreden, Afscheidsfotografie, sprekers. Ik schrijf de teksten: een mooi BetekenisVol Welkomstwoord en een warm en liefdevol Dank- en Slotwoord. En natuurlijk het Levensverhaal. Het kan een uitgebreid Levensverhaal zijn of een kortere impressie van uw dierbare. Geheel in afstemming met uw wensen en met de inhoud van andere sprekers. Zo zullen alle bijdragen zoveel mogelijk aanvullend zijn op elkaar en ontstaat een kleurrijk en realistisch beeld van uw dierbare.

De door mij geschreven teksten ontvangt u tijdig, zodat u deze in alle rust kunt lezen en aanpassingen met mij kunt doorspreken. Lukt het niet zo goed om uw eigen tekst te schrijven? Ik geef graag tips of ik schrijf met u mee. Wel schrijven, maar niet spreken? Met liefde zal ik uw tekst voordragen.

 

CEREMONIE

De dag van het Afscheid is aangebroken. Samen met de uitvaartverzorger ontvang ik u vooraf in de ruimte waar de ceremonie plaatsvindt. We bekijken of alles mooi is neergezet, naar uw wens. U kunt contact maken met de ruimte en alvast een fijne plek kiezen.

Wanneer alle gasten aanwezig zijn, neem ik mijn rol als Ritueelbegeleider. Spreek het Welkomstwoord, evenals het Dank- en Slotwoord aan het einde van de plechtigheid. Graag zal ik het  Levensverhaal voordragen, opdat het zacht ontvangen wordt in uw hart en in de harten van alle aanwezigen. Ik zorg voor mooie overgangen en aankondigingen tijdens de ceremonie. Als vanzelf ontvouwt zich een vloeiend geheel van Welkom tot en met de Laatste Groet.

 

VORM

U kunt kiezen uit vele vormen van Afscheid en er is veel mogelijk. Vormen die (ver) afwijken van de mogelijkheden die ik hierboven beschrijf. Ook dan ben ik bereid met u mee te denken en samen met u een mooi afgestemd Afscheid voor uw dierbare te realiseren.

Het kan zijn dat de uitvaartorganisatie mij als Ritueelbegeleider aan u voordraagt. Even goed is het mogelijk, dat u zélf met mij contact zoekt en dit als wens aan de uitvaartorganisatie meegeeft. Ik benader hen dan voor nadere afstemming en samenwerking.

Ik zie ernaar uit u te begeleiden en samen een heel mooie, afgestemde Afscheidsceremonie te creëren, in een sfeer van liefdevolle verbinding.

 

afscheid nemen ritueelbegeleider