VAN HOOFD NAAR HART

Wanneer je er op let, zul je ervaren hoe druk het kan zijn in je hoofd. Het lijkt wel een marktplaats met meningen, gedachten, visies, regels, afspraken, controles… En, er is ook een geluid dat klinkt als helder kristal. Een geluid dat, een stem die, je herkent uit duizenden en waarvan je weet: dit is waarheid. Dit is MIJN WAARHEID, nu. Het is je innerlijke stem. De stem van je Hart. Door de grote drukte in je hoofd, de interne ruis, is het lastig hiermee regelmatig contact te maken.
 
Stilte in je hoofd
Het is van belang om stil te worden in je hoofd. Om een vrije mind te creëren, zodat je innerlijke stem alle ruimte heeft en je er een vertrouwensband mee opbouwt. Overigens, de innerlijke stem laat zich niet altijd horen als een stem. Het kan ook een ‘weten’ zijn, of een gevoel, of een gedachte, of… In ieder geval voelt het heel vertrouwd en eigen en het komt veelal spontaan je bewustzijn binnen; vaak zonder dat je je erop concentreert.
 
Een gevoel van missen
Een groot deel van de tijd wordt vooral geleefd vanuit het hoofd. Mensen hebben zich meningen en visies gevormd naar aanleiding van bronnen uit de buitenwereld: uit informatie via de media, via andere mensen, uit de opvoeding, uit de studie, uit het werkgebied. Wanneer deze informatie te klakkeloos als waarheid wordt gezien, zonder toetsing aan de wijsheid en het weten van het hart, ga je voorbij aan je eigen innerlijke waarheid en gevoelsleven.


In dit geval leef je nog veel volgens gewoontepatronen, conditionering,
volgens aangeleerde hoe-het-hoort-principes
.


Steeds meer mensen ervaren echter de onmogelijkheid van leven in een maatschappij met een overvloed aan informatie, bezigheden, zoveel kennis, belangen en een toenemende competitiedrang… Naast de enorme opgave van een dergelijk leven, hebben ze ook het gevoel iets te missen. Maar daar valt niet altijd gemakkelijk de vinger op leggen.
 
Rijkdom uit het hart
Het gemis komt voort uit gebrek aan voldoende verbinding met het hart. Te weinig leven vanuit het voelen. Vanuit waarheid, wijsheid en verlangen. Vaak gaan mensen daar onbewust aan voorbij.
Evolutie
Op dit moment op aarde leven we in een bijzonder tijdperk. We staan aan de vooravond van een doorbraak in de evolutie van de aarde en haar bewoners.


We zijn een verschuiving aan het maken van hoofd naar hart.


Van beperkt naar oneindig. Van voorwaardelijk naar onvoorwaardelijk (zonder iets terug te verlangen). Van afgescheiden van de Bron naar EEN met de bron (GOD). Het besef dat alles en iedereen met elkaar verbonden is en elkaar beïnvloedt.
De wijsheid van deze stap in evolutie huist in ons HART. Daar vinden we alle antwoorden op onze vragen. Het hart is het orgaan van de LIEFDE en daar zal alles om draaien. Belangenloze, universele liefde die grote wijsheid en vreugde in zich draagt. 


Die alle mensen, culturen en religies naast elkaar laat bestaan,
zodat iedereen en elke groep mensen op de eigen wijze
bij waarheid kan komen.


Een leven dat op de eerste plaats is afgestemd op het voelen en weten uit het hart. En vervolgens op de daar op afgestemde afspraken en planningen.
 
Bevrijding van hart en hoofd
Vaak heeft het tere hart beschermlagen om zich heen gevormd, zodat het beter bestand is tegen kwetsuren. In dit geval zullen de lagen steeds meer smelten zodat mensen hun kwetsbaarheid en waarheid gaan leven. Bij sommige mensen ontbreken de beschermlagen helemaal. Zij willen hun waarheid niet verhullen en kunnen gemakkelijk gekwetst raken. Zij moeten leren hun eigen pad te bewandelen en te gaan staan voor hun waarheid te midden van andere waarheden. Hoe meer het hart bevrijd raakt en hoe meer we in onze kracht komen, hoe meer we kunnen leven volgens eigen waarheid en voelen en des te helderder wordt de mind.


De intelligentie komt eveneens op een hoger plan. De hersenen worden
immers aangestuurd door het hart. Een bevrijd hart geeft
de hersenen liefdevolle, wijze intelligentie en gedachten.


Deze worden vervolgens vervat in woorden van dezelfde energie die weer overgaan in een handelen en gedrag met hetzelfde bewustzijn. Een bevrijd hart laat onnodige angsten smelten en laat mensheid leven uit liefde voor het leven.
 
2012 en verder
De kalender van de MAYA mensen geeft aan dat 2012 een einddatum is en tegelijkertijd een nieuw-begin-datum. Het is de tijd dat we overgaan naar het Gouden Tijdperk van leven in gelijkheid, vrede, harmonie en liefde. We bevinden ons nu in een omslagperiode van de evolutie. Vele mensen voelen dit bewust en onbewust en kiezen ervoor de Innerlijke Reis te maken van hoofd naar hart.
 
CHRISTALL begeleidt
CHRISTALL begeleidt je bij je innerlijke evolutie, bij je reis van hoofd naar hart. Via cranio sacraal ga je samen met CHRISTALL contact maken met je hart en de hartbeschermer, zodat je je hart steeds meer zult gaan openen. Of, gaat leren omgaan met een reeds geopend hart.