LEERLING EN DOCENT

In het klassikaal onderwijs vallen vaker leerlingen buiten de boot. Ze hebben extra hulp en begeleiding nodig buiten de lessen om. Een-op-een onderwijs en remedial teaching nemen toe. Dyslexie, dyscalculie, ADHD, autisme, beelddenken, hoogbegaafdheid, zijn voorbeelden van verschijnselen bij kinderen, die het moeilijk maken om in het leersysteem mee te draaien. Het lijkt, alsof de kinderen op deze manier zélf vragen of het onderwijs meer afgestemd kan worden op de talenten, gaven, interesses en eigen-wijze-van-leren van de kinderen.
De docent is er voor de leerling en de leerling voor de docent. Ze leren beiden van elkaar.


Wie zich hiervoor openstelt, kiest voor een gelijkwaardige relatie.
Voor een contact van ziel tot ziel, waarbij helder is dat docent en leerling
slechts verschillen in de rol die ze hebben naar elkaar.
 
CHRISTALL begeleidt
Coaching en cranio sacraal therapie brengt de docent dichter bij zichzelf en bij de waarheid die nauwer in overeenstemming is met het nieuwe bewustzijn. De behandeling zal steun en kracht geven om meer vanuit de eigen overtuiging het docentschap in te vullen.