NIEUW BEWUSTZIJN

Iets meer dan 2000 jaar geleden werd een kindje geboren
met een speciale opdracht. Het zou geboren worden om
Nieuwe Energie naar de aarde te brengen, voor de evolutie
van de planeet, haar bewoners en het universum.
De naam van dit kindje was Jezus van Nazareth.
Jezus was sterk mediamiek en had de gave
om mens en dier te helen.


Hij gaf leringen over het leven vanuit een ander bewustzijn;
een Nieuw Bewustzijn, om de mensen in contact te brengen
met hun directe Goddelijke oorsprong.


Het jaar 30

In het jaar 30 werd Jezus opnieuw geboren bij de Doop in de Jordaan door Johannes de Doper. Deze intense en heilige gebeurtenis maakte de samensmelting mogelijk met het Hogere Zelf van Jezus. Als een witte wolk droeg hij de energie met zich mee, die zijn energetische lichamen, zijn persoonlijk zelf en zijn fysieke lichaam transformeerde. Gedurende 3 jaar erkende hij alle lagere (van beperkter bewustzijn) menselijke eigenschappen en aanvaardde deze volkomen. Hiermee bood hij zijn innerlijke wereld ter transformatie aan, aan het Hogere Zelf. 


Het jaar 33

Op 33 jarige leeftijd, tijdens de kruisiging, integreerde Jezus het laatste restje Goddelijke wolk in zijn energetische, persoonlijke en fysieke lichaam. Nu was hij volledig getransformeerd tot een Mens van puur Goddelijk Bewustzijn en werd hij de eerste zelfgerealiseerde mens op aarde; de Christus. De aarde nam de christusenergie in zich op en Christus maakte in de sferen de weg naar het Hoogste Licht toegankelijk voor de aardemens.


De Nieuwe Tijd

Het was, en is, een hele weg te gaan voor aarde's mensheid, om Jezus' voorbeeld te evenaren. Doch, de tijd waarin wij NU leven laat de rups ontpoppen tot de prachtigste vrije vlinders die doordrongen zijn van hun Goddelijke oorsprong. Mensheid komt tot ontwaking.  
 
Deze tijd vraagt aan de mens om naar binnen te keren; de innerlijke reis
te maken door geest en lichaam en het oude bewustzijn te laten gaan, zodat het
nieuwe Christus bewustzijn kan binnenstromen in de energetische lagen,
in het persoonlijk bewustzijn en in het fysieke lichaam.


Het hart is leidend
Tijdens de transformatie is het HART leidend en zal de mens zich moeten oefenen in een vrije communicatie met het hart. Wij mensen zullen de zintuigen direct koppelen aan de taal van het hart, wat  mogelijk is, wanneer het heel stil wordt in het menselijke verstand. Als de daar rondwentelende gedachten, meningen, visies, patronen, overtuigingen worden beteugeld en de mens een gezond heerser zal zijn in eigen mind. Wanneer het gevoels- en emotieleven volledig wordt aanvaard en omarmd. Dan komt er rust in de sferen van het lagere ik, en zal het HART van zich doen spreken, voelen en weten. Dan zullen wij net als Christus de Gerealiseerde Mens worden. De mens vervuld van puur Goddelijke Energie; het Nieuwe Bewustzijn.