INZICHTEN

Inzichten leiden je naar een dieper weten en begrijpen over het leven. Ze laten je groeien in bewustzijn en geven een richting aan. Hier lees je over dergelijke inzichten die in mensen zijn opgekomen.
 
We moeten ons openstellen voor een hogere intelligentie
We zullen ons moeten openstellen voor een hogere intelligentie, afkomstig van het grote goddelijke veld van energie. Voor het toelaten van deze energie is het nodig dat wij ons bewustzijn verruimen. Geloofsopvattingen, conditioneringen, overtuigingen, niet-geloven en niet-vertrouwen, gelijk-willen-hebben, te denken–alle-wijsheid-in-pacht-te-hebben… laten gaan. Dan komt er ruimte voor vernieuwende energie die ons laat transformeren.
Maart 2010
 
Supra mentale mens
Sri Aurobindo en The Mother zijn twee bijzondere mensen die leefden in de eerste helft van 1900. Lange tijd brachten zij door in Pondicherry in India, waar hun graf nog een heilige plaats markeert. Zij ontvingen visioenen van de Supramentale mens; de Nieuwe Mens die is geëvolueerd voorbij het mentale naar het puur Goddelijke. Het schijnt een graad van evolutie te zijn die ongekend is in het universum. Dit zou ons voorland zijn in het Nieuwe Tijdperk.
 
Waarom zijn er aardbevingen, orkanen en tsunami's?

Begin maart 2011 werd Japan getroffen door een krachtige aardbeving, gevolgd door een tsunami. Waarom gebeuren deze 'natuurrampen' nu zo veelvuldig? Het antwoord is dat we ons nu bevinden in de overgangsperiode van het Tijdperk van Afgescheidenheid en onwetendheid naar het Gouden Tijdperk van EENheid en Onvoorwaardelijke Liefde. De planeet Aarde en de mensheid kunnen niet langer voortleven in de situatie zoals die nu overheersend is, met zo weinig begrip voor waar Ware Blijdschap zich bevindt. Ware Blijdschap huist In Ons; in de Verbinding met het Goddelijke. We zijn deze verbinding vrijwel collectief kwijtgeraakt en het is Tijd om deze verbinding weer aan te gaan. De Aarde geeft signalen af aan de mensheid via natuurrampen. Hiermee schudt de aarde negatieve energie van zich af, die haar is toegedaan door de onwetende mensheid. Zie dit alsjeblieft niet als een verwijt naar de mensen, maar als een feit. Een feit dat we moeten erkennen en onder ogen zien. Dat er vuur uitbreekt in de kernreactor zie ik als signaal om te stoppen met deze wijze van energie opwekken. Het is belastend voor de aarde, de natuur, de mensen.

De chaos om ons heen zorgt voor schoning van de aarde om plaats te maken voor een geheel nieuwe moraal en nog veel meer .... dan we als mens kunnen bevatten. We gaan een zeer bijzonder tijdperk tegemoet waarin geen plaats meer is voor strijd, conflict en angst. Een tijdperk van respect, gelijkheid, broederschap en Liefde. Hoe we daar komen? Door je bewustzijn te verruimen en te leven volgens je hoogst mogelijke persoonlijke perfectie, totdat het Goddelijke Bewustzijn het zal overnemen.

Zie in mededogen wat plaatsvindt. Geef hulp waar je kunt. Fysiek of energetisch. Richt je op je innerlijk proces en heb vertrouwen in het verloop van het planetair proces naar Onvoorwaardelijke Liefde. 

ECHT, wij zijn de generatie die de SHIFT naar het GOUDEN TIJDPERK kunnen/zullen meemaken. Believe in it.

LOVE en NAMASTE (De ziel in mij groet de ziel in jou)

Christien, maart 2011