HEEL ZIJN

Met het afstand nemen van oude overtuigingen en het verruimen van het bewustzijn is het mogelijk om te kiezen of je wilt leven uit heelheid of uit angst en stress. Op dit moment ervaren mensen zowel gevoelens en gedachten voortkomend uit angst als gedachten en gevoelens voortkomend uit liefde en wijsheid. Wanneer je je bewust bent van beide gevoelens en gedachten en de handelingen die eruit voortkomen, kun je bewust kiezen waar je voor gaat. Kies je de weg van je hart en ziel, die gaat voor zuivere vrede, waarheid en liefde voor het welzijn van de aarde en haar bewoners? Of kies je voor je ego die uit kan zijn op verdeeldheid, afwijzing, afgescheidenheid om het eigen belang te redden?
 
Afgescheidenheid
In het dagelijks leven stromen vele energieën door je heen. Je kunt tal van gemoedstoestanden ervaren, je kunt je geraakt en gekwetst voelen. In sommige situaties kun je fel reageren; je wil je verdedigen, je wil aanvallen of wegvluchten. Het is een automatisme geworden. Een actie roept reactie op en daar handel je naar. Je voelt je persoonlijk aangesproken.
In dergelijke situaties handel je vanuit je instinct. Als er direct gevaar is, zal dit levensreddend zijn. Bijvoorbeeld, je hoort een sirene en je zet onmiddellijk en veilig je auto aan de kant. Maar, je instinct kan ook in actie komen als je buiten levensgevaar bent. Bijvoorbeeld, als iemand boos op je is (of als je denkt dat iemand boos zou kunnen worden) of als je te laat dreigt te komen op een afspraak. En, wanneer je onder tijdsdruk en spanning leeft. Je angst en gevoelde dreiging zijn vele malen groter dan de situatie zelf. Hierdoor handel je overdreven (met grote lading) voor de situatie, met te grote boosheid, teveel verdriet, of agressie.

Als dit gebeurt, handel je uit je angst. Het is jij tegen de ander. Je leeft in een gevoel van afgescheidenheid. Je bent je niet bewust dat jijzelf en die ander dezelfde zijn. Een deel van dezelfde goddelijke bron van energie.
 
Eenheid en heel zijn
Wanneer je je bewust bent van je handelen uit angst en steeds bewuster voelt dat het niet gaat om een reële levensbedreigende situatie, kun je meer afstand nemen van je gevoelens en emoties. Je voelt ze in je opkomen en als je er tijd en aandacht aan schenkt om te weten of ze je werkelijk dienen, kun je de keuze maken ze te laten gaan. Je schept dan ruimte om iets beters in jezelf naar boven te laten komen. Iets van hoger orde. Iets van nieuwer bewustzijn, gericht op vrede en harmonie. Vervolgens draag je dit uit, in je handelen.
Zo kan een grote ergernis met woede-uitbarsting veranderen in een duidelijke en heldere verwoording van je boodschap. Je handelt nu uit liefde, wijsheid en heelheid met het beste voor ogen. Je wordt je meer bewust dat we allen deel zijn van dezelfde bron of Goddelijkheid.
 
CHRISTALL begeleidt
Sommige actie-reactie patronen kunnen diep verstopt zijn in de cellen. Via cranio sacraal therapie en healing begeleidt CHRISTALL met het in het bewustzijn brengen van deze patronen zodat ze kunnen transformeren.