GROEIEN IN BEWUSTZIJN

Wat is dat, groeien in bewustzijn? Je groeit in bewustzijn als je belevingswereld zich verruimt. Het moment waarop je je (vaak in een flits) van iets bewust wordt. Dit kan gebeuren in verschillende lagen, in doen, voelen, handelen, denken, ervaren. Elke groei in bewustzijn geeft meer kalmte, rust en ruimte in jezelf.
 
Golfbeweging
Groeien in bewustzijn gebeurt in een golfbeweging. Eerst is er herhaling en oefening en opeens is iets begrepen, lukt iets of is een inzicht of een oplossing verkregen. Vervolgens ga je dit nieuw verworvene bewuster toepassen en uitproberen. Je ziet dat heel duidelijk bij baby’s en kinderen. Bijvoorbeeld, de baby die al enige tijd met de handjes wappert, beweegt en voelt, wordt zich opeens bewust dat de handjes aan het lijf zitten en dat ze die zelf kan bewegen en sturen. Dan gaat de baby ze actiever gebruiken om te ontdekken wat je er zoal mee kunt. Er zal een golfje van vreugde en ruimte door de baby heengaan.
 
Proces van bewustwording
Ieder mens doorloopt een eigen proces van bewustwording. In de babyfase zie je die verschillen al. De wijze waarop een baby ontwikkelt, het tempo en de volgorde zijn heel eigen. Deze eigenheid wordt echter in zekere mate verstoord omdat wij als mensen opgroeien in tal van bedachte systemen, die voor een groot deel voorbij gaan aan individuele processen. Een kind ‘draait mee’ in het ritme van het gezin, komt vervolgens in het onderwijssysteem en raakt beïnvloed door tal van prikkels uit de omgeving. De kans is aanwezig dat de kloof tussen het ritme en de waarheid van het kind en het ritme en de waarheid van de buitenwereld steeds groter wordt.
Deze kloof kan frustratie en onbalans veroorzaken. Kinderen kunnen in de war raken en sluiten zich wat af van hun eigenheid. Uit bescherming nemen ze een houding aan. De kinderen trekken zich bijvoorbeeld terug, vragen negatieve aandacht, worden heel druk, raken futloos, raken in fysieke onbalans, voelen zich snel gekwetst…
 
De weg naar innerlijke bevrijding


Klachten op latere leeftijd
Het leven met een beschermingslaag kan een mens een hele tijd volhouden. Letterlijk ‘volhouden’… het is het aannemen van een rol die niet bij je past, puur om te over-leven op aarde. Het lichaam past zich aan, de geest past zich aan, totdat de rek eruit is. Lichaam en geest raken uitgeput en fysieke en geestelijke klachten kunnen zich tonen. De ziel laat van zich horen en wil geleefd worden. In deze levensfase geven lichaam, ziel en geest aan dat het tijd is om te ontwaken. Om wakker te worden en je weer te gaan herinneren wie je bent en waarom je naar de aarde kwam.
Wie zich hiervoor openstelt, zal een groei in bewustzijn meemaken. Je gaat je bewust worden welke overlevingsmechanismen, gewoonten, conditioneringen je in de loop van je leven hebt opgebouwd. Je gaat je bewust worden wat je hebt aangeleerd (wat niet bij je past), wat je (on)bewust hebt overgenomen van de buitenwereld. Misschien word je je bewust dat je een groot deel van je leven op je tenen hebt gelopen om erbij te horen… of word je je bewust hoeveel je geslikt hebt, hoe vaak je ineenkromp, waar je je ogen van hebt afgewend…
Dit kan confronterend zijn en gepaard gaan met emoties. En tegelijk is het de weg naar innerlijke bevrijding en leven volgens je eigen verworven waarheden en liefde. Het vinden van je eigen weg, te midden van de wegen van alle andere mensen. Je zult je hart meer openen en weer voeling krijgen met al wat leeft. Voeling met je eigen natuur en met de natuur die je omringt. Voeling met je Goddelijke oorsprong.
 
Hoe jonger hoe beter!
Het is mooi als baby’s zo dicht mogelijk bij hun eigen waarheid en ritme kunnen opgroeien. Elke baby en elk kind dat in dit Nieuwe Bewustzijn kan opgroeien, schept gezonde, vreugdevolle, wijze volwassenen die in balans met de aarde en het universum zullen leven. 
 
CHRISTALL begeleidt
CHRISTALL begeleidt en ondersteunt mensen in dit proces van ontwaken. Steeds meer mensen worden wakker in deze periode op aarde. Gewoon, omdat de evolutie het vraagt. Omdat de overgang naar het nieuwe tijdperk van ons vraagt om het systeem van overleven (oud bewustzijn) te verlaten en ons bewustzijn te verruimen, voor een nieuwe kijk op het leven die ons brengt bij zuivere vrede, liefde en harmonie. Het is de wens van onze collectieve ziel; diep in ieder van ons huist die wens.